นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่องค์การสหประชาชาติ United Natio […]