ไม่มีใครใส่ใจความเป็นอยู่และความสำเร็จของบุตรหลานของเรา […]