1.การยอมรับ การที่คนสองคนต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน ต้องปรึก […]