สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกสังคม คู่ชายห […]