การที่คน 2 คน รักกันและตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันนั่นคือกา […]