5 ช่วงวัยกับความสำคัญในการสร้างความมั่นคงต่อครอบครัว

5 ช่วงวัยกับความสำคัญในการสร้างความมั่นคงต่อครอบครัว

ครอบครัวนับเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้การเติบโตของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยของการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การกินดีอยู่ดี การอบรมเลี้ยงดู ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทุก ๆ ช่วงเวลาของการเติบโตล้วนมีคุณภาพได้ด้วยการใส่ใจของบุคคลในครอบครัวทั้งสิ้น วันนี้เราจะมาแจกแจงให้ดูกันว่าใน 5 ช่วงวัยของคน ๆ หนึ่งนั้น สามารถสร้างความมั่นคงหรือหลักประกันใดให้กับครอบครัวได้บ้าง

1.วัยเด็กหรือวัยศึกษาเล่าเรียน คือช่วงอายุตั้งแต่ 0 – 21 ปี แน่นอนว่าหน้าที่ของช่วงวัยนี้คือความรับผิดชอบด้านการใฝ่หาความรู้ หรือค้นพบให้เจอความสามารถของตัวเอง เพื่อที่พ่อแม่จะได้หาช่องทางในการสนับสนุนหรือการพัฒนาบุตรหลานให้ก้าวขึ้นไปสู่วัยที่ 2 ได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะชอบเรียน ชอบเล่นกีฬาหรือฝึกอาชีพ เพียงเราค้นหาตัวเองให้เจอ เมื่อถึงวัยถัดไปเราก็จะทำความมั่นคงให้ตัวเองได้

2.วัยทำงานหรือวัยเสาหลักครอบครัว คือช่วงอายุระหว่าง 22 – 30 ปี นับเป็นช่วงวัยที่สำคัญช่วงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นเพื่อสร้างรายได้ สร้างรากฐานให้ครอบครัวมีความแข็งแรงมั่นคงขึ้น สำหรับคนช่วงวัยนี้จะต้องรู้จักตัวเองให้มาก รู้จักใช้แนวคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำมาแต่ความมั่นคงให้ครอบครัว เช่น ขยันทำงาน หาช่องทางหารายได้ใหม่ ๆ เข้ามาจุนเจือครอบครัว แต่ไม่ใช่เดินเตะฝุ่น หรือวัน ๆ เอาแต่สังสรรค์ปาร์ตี้

3.วัยสร้างครอบครัว คือช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี นับเป็นอีกช่วงวัยที่มีความสำคัญในการแตกหน่อออกผลของครอบครัว กล่าวคือเป็นวัยที่ต้องมีการวางแผนเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ หรือแตกขยายครอบครัวให้ใหญ่ขึ้น ดังนั้นภาระหน้าที่ของคนวัยนี้คือการสร้างความก้าวหน้าให้มากกว่าวัยทำงาน โดยเฉพาะด้านรายได้ที่นอกจากต้องจุนเจือครอบครัวเดิม ยังต้องเก็บออมสำหรับสร้างครอบครัวใหม่ด้วย

4.วัยก้าวหน้าหรือวัยมีครอบครัว อายุระหว่าง 41 – 55 ปี นับว่าภาระหนักหน่วงพอควร ถึงอาจจะไม่ต้องซัพพอร์ตครอบครัวเดิมมาก แต่อย่างไรก็ต้องสร้างหลักประกันให้ครอบครัวใหม่อย่างเต็มที่ เพราะนอกจากต้องสร้างรายได้ รู้จักเก็บออม ยังต้องวางแผนลงทุนเพื่ออนาคตหรือสร้างหลักประกันในชีวิตให้กับครอบครัวอย่างเช่น ต้องรู้จักการทำประกันชีวิตเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในวันที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น

5.วัยเกษียณ คือวัย 55 ปีขึ้นไป บางคนยังอาจมีความคิดด้านการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองกับคนที่อยู่ข้างหลังต่อด้วยการยืดระยะเวลาเกษียณออกไปเพื่อสร้างรายได้ต่อ บางคนที่มีการวางแผนเพื่อตัวเองและครอบครัวมาเป็นอย่างดีก็สามารถอาศัยเงินบำนาญหรือเงินออมเพื่อดูแลตัวเองต่อได้โดยไม่ต้องสร้างภาระให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน

จะเห็นได้ว่าหน้าที่การสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในแต่ละช่วงวัยมีความสำคัญและการกระทำที่แตกต่างกัน แต่ถึงจะแตกต่างกันอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความต้องการก่อร่างสร้างฐานให้กับทุกคนในครอบครัวมีความสุขต่อเนื่องไปตราบนานเท่านาน