วิธีเสริมสร้างความสุขในครอบครัวยุคใหม่ที่มีลูกวัยรุ่น

หลักการสร้างสุขในครอบครัว

ปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่ พ่อแม่จะมีเวลาให้ลูกน้อยลง เพราะต้องใช้กับการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในระยะหลัง ทำให้ทุกคนต้องแข่งขันกันสูงในทุกอาชีพ

อย่างไรก็ตาม สถาบันครอบครัวยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการประคับประคองความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะเมื่อมีลูกวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ

หลักการสร้างสุขในครอบครัว

1. การให้อภัย

เมื่อลูกวัยรุ่นมีการตัดสินใจที่ผิด หรือการกระทำที่พลาดพลั้ง เช่น ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การคบเพื่อนที่ไม่ดี การติดเกมการพนัน ฯลฯ พ่อแม่ควรที่จะให้โอกาสลูกในการแก้ไขตัว ช่วยเหลือในการบำบัด แทนการด่าทอต่อว่า หรือใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพราะจะทำให้เด็กยิ่งเสียใจและทำให้สถาบันครอบครัวพังทลายได้

2. ชื่นชมเมื่อทำความดี

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีวินัยรับผิดชอบตัวเอง การตั้งใจเรียนทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ การช่วยทำงานบ้าน ฯลฯ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามการชื่นชมให้กำลังใจลูกวัยรุ่น ต้องไม่ลืมว่าคำพูดเล็กน้อยจากพ่อแม่ จะสามารถทำให้เด็กมีความสุขและมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นได้

3. การเป็นต้นแบบที่ดี

พ่อและแม่คือบุคคลต้นแบบของ ครอบครัว ที่ลูกจะเอาเป็นแบบอย่าง หากต้องการให้ลูกเป็นเด็กที่มีอารมณ์เย็นมองโลกในแง่ดี ก็จะต้องเป็นในสิ่งเหล่านี้ให้ลูกได้เห็น ไม่ควรที่จะนำความเครียดมาลงที่คนในบ้าน ถ้าไม่ต้องการให้ลูกเป็นคนที่ดื่มเหล้าเสพยา ก็ไม่ควรที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ เพราะจะทำให้เด็กเห็นเป็นภาพที่ชินตา แล้วทำให้เกิดพฤติกรรมอยากลองเลียนแบบได้

4. ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว

ปัจจุบันมีช่องทางในการทำกิจกรรมครอบครัวหลากหลายรูปแบบ เช่น การออกกำลังกายร่วมกัน การช่วยกันอัดคลิปลง YouTube การท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ฯลฯ การที่พ่อแม่แบ่งเวลาให้กิจกรรมร่วมกัน จะทำให้ลูกวัยรุ่นลดความสนใจเล่นเกม หรือลดความเสี่ยงจะติดเพื่อนออนไลน์หรือคุยกับคนแปลกหน้าได้

5. เปิดใจกว้าง

ลูกวัยรุ่นยุคใหม่จะมีความเป็นตัวเองสูง เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งพ่อและแม่อาจเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในบางเรื่อง เช่น ทัศนคติในการใช้ชีวิต การเลือกสายการเรียน การแต่งกายตามแฟชั่น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้พ่อแม่ต้องเปิดใจกว้างและยอมรับความแตกต่างให้ได้

จะเห็นได้ว่า การดูแลลูกวัยรุ่นในครอบครัวยุคใหม่จำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น

เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความสุขได้ต่อไป

วิธีเสริมสร้างความสุขในครอบครัวยุคใหม่ที่มีลูกวัยรุ่น