เคล็ดลับการใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ในครอบครัว

เคล็ดลับใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ในครอบครัว

ไม่มีใครใส่ใจความเป็นอยู่และความสำเร็จของบุตรหลานของเรามากกว่าตัวเราเอง ในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล เทคโนโลยีเป็นดาบสองคม ใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่อาจกลายเป็นฝันร้ายเมื่อเด็กหลุดจากโลกความเป็นจริงเข้าไปอยู่โลกเสมือนจริง เสพติดอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพและพฤติกรรม จำเป็นต้องคุมเข้มให้อยู่ในกรอบเพื่อให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ นับจากเด็กวัย 2 ปีที่ดูเหมือนจะเข้าใจ iPad ดีกว่าพ่อแม่และปู่ย่าไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการเสรีภาพ ซึ่งเราต้องจำกัดไม่ให้มากเกินไป มาดูกันว่าจะให้เทคโนโลยีทำงานอย่างไรจึงเหมาะสม

หลักเกณฑ์การเลี้ยงดูขั้นพื้นฐานบางประการจะช่วยให้ผู้ใหญ่ตั้งกฎพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ไฮเทคในบ้านได้เหมาะสม

1.รักษาความสมดุล

เทคโนโลยีมีประโยชน์หลายด้าน สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับเด็กทุกวัย เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุกรูปแบบอย่างสนุกสนานและกระตือรือร้น แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ รู้จักสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ เด็กที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีจะได้รับการเตรียมพร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลในตลาดงานที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นในเศรษฐกิจระบบดิจิตอล ในเวลาเดียวกันพ่อแม่มักกังวลว่าเด็ก ๆ จะเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ผลกระทบของการใช้เวลาดูหน้าจอมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้บุตรหลานเสพติดเทคโนโลยี เคล็ดลับง่าย ๆ ต้องอธิบายว่าให้เด็กเข้าใจแนวคิดเรื่องความสมดุล สอนว่าสิ่งสำคัญคือต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพควบคู่ไปกับขนมและของหวาน อย่าเสียเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มากเกินไป ควรออกกำลังกายและสื่อสารกับคนอื่นในโลกความจริงด้วย ทำให้เด็กเข้าใจว่าควรจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรไม่ให้เกิดผลเสีย การเลี้ยงและค่านิยมแบบนี้จะทำให้เด็กรู้จักวิเคราะห์แยกแยะและรู้จักจัดสมดุลชีวิตเป็นอย่างดี ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ต้องปรับใช้กันเอง

2.เป็นแบบอย่างที่ดี

เทคโนโลยีดึงดูดพ่อแม่ไม่ต่างจากเด็ก เราเช็คโทรศัพท์มือถือทุกชั่วโมง ไม่ว่าจะทำงานหรือท่องอินเทอร์เน็ตบนแล็ปท็อปก็ตาม เด็ก ๆ มีแนวโน้มที่จะลอกเลียนพฤติกรรมของเรา บางครั้งก็คิดว่าเทคโนโลยีน่าสนใจและเป็นสิ่งที่ท้าทาย เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ Google และ Apple โดนกระแสสังคมบีบให้ออกมาแก้ไขผลกระทบของเทคโนโลยี เร็วๆ นี้ได้ปล่อยแอปพลิเคชั่นใหม่รองรับ Android และ iOS เพื่อช่วยในการตั้งค่าควบคุมเวลาการใช้งานโทรศัพท์มือถือไม่ให้มากเกินไป เป็นการฝึกทักษะใช้เทคโนโลยีอย่างรอบคอบ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็ก ๆ ให้รู้ความพอดี

3.ตั้งกฎเกณฑ์ในครอบครัว

ครอบครัวต้องมีกฎเกณฑ์ เพราะการกระทำของใครคนหนึ่งจะกระทบกับทุกคนในบ้าน ต้องตัดสินใจร่วมกัน เช่น ใครรับผิดชอบการทำอาหาร วันหยุดควรไปที่ไหน การใช้เทคโนโลยีควรใช้การวางแผนแบบเดียวกันเพื่อให้ทุกคนมีพฤติกรรมความคาดหวังเหมือนกัน เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเริ่มเรียนรู้วิธีควบคุมตนเองได้และรู้ว่าการใช้เวลากับหน้าจอมากเกินไปกำลังรบกวนการใช้เวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน ควบคู่ไปกับการเฝ้าดูบุตรหลานให้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์หลายประการ