หลักของการใช้ชีวิตคู่

1.การยอมรับ

การที่คนสองคนต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน ต้องปรึกษาหารือกัน ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน ต้องเห็นหน้ากันทุกวัน แก้ปัญหาร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่ขัดแย้งกัน ไม่รำคาญอีกฝ่าย ไม่ดูถูกัน มองอีกฝ่านในแง่ดี

2. อย่าาดหวังให้คู่ครองสมบูรณ์

ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่าง แม้กระทั่งตัวของเราเอง การที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน ยอมรับในผลเสียของอีกฝ่าย เราอย่าคาดหวังว่าเขาต้องทำในสิ่งที่เราต้องการ เราต้องปรับตัวเข้าหากัน

3. มีเวลาอยู่ด้วยกัน

คู่สมรสควรมีเวลาให้กันมาก ๆ หลังจากแต่งงาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคู่ เพราะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน สามารถทำให้สื่อสารกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การมีเพศสัมพันธ์กับคู่

การสร้างความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ นำมาซึ่งความพอใจ และถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่น จึงต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของอีกฝ่าย ว่าชอบอะไรและไม่ชอบอะไร

5. ทำให้ความรักเติบโต

เมื่อคู่สมรสได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ต่างฝ่ายก็ต้องการความรักความเข้าใจ การดูแลซึ่งกันและกัน ดังนั้นควรแสดงออกทางด้านความรักถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยสานสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้

หลักของการใช้ชีวิต