สิ่งที่ต้องร่วมกันคิดก่อนสร้างครอบครัว

การสร้างครอบครัว นอกจากต้องมีความรักเป็นพื้นฐานแล้ว ยังต้องมีการวางแผนเรื่องสำคัญร่วมกันอีกหลายด้าน เพื่อให้มีความเข้าใจและมีภาพเป้าหมายของอนาคตที่ดีและมั่นคง ซึ่งเราจะนำเสนอสิ่งที่ควรคุยกันก่อนในเบื้องต้น ดังนี้

สิ่งที่ต้องร่วมกันคิด

คุยกันให้ชัดเจนเรื่องสถานะการเงินและภาระหนี้สินของแต่ละคน

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นสิ่งละเอียดอ่อนที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญของครอบครัวที่ต้องมาร่วมกันวางแผนการชำระหนี้สินและการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ก่อนการต่อยอดทำธุรกิจครอบครัวหรือเพื่อการวางแผนการเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรในระยะยาวได้

การแบ่งหน้าที่ภายในครอบครัว

หลายท่านอาจคิดว่าเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้ว ก็ต้องช่วยเหลืองานกัน แต่หากขาดการตกลงหรือคุยกันตั้งแต่ต้น ก็มักเกิดปัญหาเกี่ยงงานกัน เช่น การซักผ้า ล้างจาน กวาดถูบ้าน ตัดต้นไม้ ดูแลสนามหญ้า ฯลฯ จะเห็นได้ว่าหากไม่จัดสรรหน้าที่หรือช่วยเหลือกัน ย่อมทำให้ต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องออกคำสั่งหรือรับภาระหนัก และทำให้บรรยากาศภายในบ้านคุกรุ่นด้วยอารมณ์หงุดหงิดจากความเหน็ดเหนื่อยได้

การวางเงินกองกลางเพื่อการลงทุนและสำรองค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

สิ่งที่แตกต่างจากคนโสดอย่างเห็นได้ชัด คือ การต้องมีเงินกองกลางซึ่งปริมาณอาจต่างกันในแต่ละบ้านเพื่อที่จะเป็นการสร้างวินัยและทำให้ตระหนักว่าต้องคิดถึงความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาว การมีเงินสำรองก้อนนี้ นอกจากเป็นไปเพื่อการลงทุนร่วมกันแล้ว ยังเป็นการแยกเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวมยามฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในสถานะทางการเงินไปอย่างน้อย 6 เดือนด้วย

ร่วมกันคิดก่อนสร้างครอบครัว

คุยเรื่องแผนอนาคตของลูก

ในปัจจุบันนั้นคนเราแต่งงานกันช้าลง เนื่องจากต้องการความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ทั้งส่วนของการศึกษาและการสร้างโอกาสดี ๆ ในอนาคต เช่น การเปิดบริษัทรอให้ลูกรับช่วงบริหารต่อ การมีทุนสำรองมากเพียงพอเพื่อให้ลูกได้ไปเรียนต่างประเทศหลายปี เป็นต้น จึงจำเป็นที่ทั้งสองคนต้องคุยกันเสียแต่เนิ่น ๆ ว่าทิศทางในการเก็บออม การลงทุน และการเลี้ยงลูกจะเป็นไปในแนวทางใด

การมีประกันชีวิตและประกันด้านสุขภาพเพื่อรองรับความเสี่ยง

ต้องไม่ลืมว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอน การเกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยย่อมมีได้ตลอดเวลา จึงควรมีกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทั้งกรณีเสียชีวิตหรือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราให้เลือกได้ตามความเหมาะสม เป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ควรต้องคุยและวางแผนร่วมกัน เพราะเกี่ยวพันถึงสิทธิ์และค่าใช้จ่ายในระยะยาวของคนทั้งคู่ด้วย

จะเห็นได้ว่าการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว หากมีความรักและมีการวางแผนในสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น ย่อมทำให้ชีวิตมีความราบรื่นและมีทิศทางในการอยู่ร่วมกันที่ชัดเจนและมีสุขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน