สิ่งที่ต้องคิดในปี 2561 เมื่อจะสร้างครอบครัวใหม่

สิ่งที่ต้องคิดในปี 2561 เมื่อจะสร้างครอบครัวใหม่

ด้วยการสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่นและมีรากฐานที่มั่นคง จะทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงดูภายในบ้านที่เต็มด้วยความรักและความพร้อมของพ่อแม่มีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และที่สำคัญคือสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นลักษณะของคนดีที่สังคมต้องการอย่างมาก

การให้ความสำคัญกับการเลือกคู่ชีวิตและตัดสินใจแต่งงานเมื่อพร้อม ซึ่งหมายถึงความพร้อมทั้งทางวุฒิภาวะ ทางจิตใจ-อารมณ์ รวมถึงความพร้อมทางเศรษฐกิจ ฐานะที่เพียงพอสมควรแก่การดูแลลูกในอนาคต เป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างมาก

สิ่งสำคัญในการปรับตัวเข้าหากัน

การปรับตัวเข้าหากันของคู่แต่งงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มากกว่าความรัก ต้องใช้ความอดทนและให้การยอมรับความแตกต่างของธรรมชาติอีกฝ่ายที่มีอุปนิสัย-ความเคยชิน มีมุมมองต่อการใช้ชีวิตหรือตรรกะที่ต่างกัน หากไม่สามารถยอมรับทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของอีกฝ่ายได้ ก็จะส่งผลให้เกิดการสะสมอารมณ์โกรธไม่พอใจและสามารถปะทุออกมาในวันใดวันหนึ่งได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพจิตของทุกคน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ที่จะได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ขุ่นมัวต่าง ๆ ของผู้ใหญ่ภายในบ้านและซึมซับพฤติกรรม (ทั้งดีและไม่ดี) ที่พ่อแม่กระทำใส่กัน

ดังนั้น หากพื้นฐานครอบครัวมีความสั่นคลอน มีความขุ่นเคืองมัวหมอง หรือมีบรรยากาศที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา จะส่งผลให้เด็กที่เติบโตขึ้นมามีปัญหาทางอารมณ์ง่ายและจะแสดงออกเป็นภาวะต่อต้านทางสังคม หรือเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่น รวมถึงติดยาเสพย์ติดได้ง่ายกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่น

นอกจากนี้ การไตร่ตรองให้ลึกซึ้งถึงความมั่นคงทางหน้าที่การงานและการจัดการทางการเงินของครอบครัว ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะส่งผลต่อความเครียดของการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน โดยเฉพาะเมื่อมีลูกหลายคน ก็จะกลายเป็นความเครียดแบบสะสมและเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เช่น อารมณ์ฉุนเฉียวใส่เด็ก การไม่มีเวลาให้ลูก เพราะต้องเน้นเรื่องการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เป็นต้น ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยพ่อหรือแม่คนใดคนเดียว

ประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คู่แต่งงานใหม่ (หรือแม้แต่มีลูกแล้ว) ควรจับเข่าคุยกัน ว่าจะหาทางออกด้านการเงินอย่างไร เช่น การเปลี่ยนงานไปทำงานที่ค่าตอบแทนสูงขึ้นหรือมีความมั่นคง-ให้สวัสดิการมากขึ้น หรือการหาอาชีพเสริม เพิ่มเพิ่มรายรับให้แก่ครอบครัว โดยจะเป็นทางออกที่ดี หากการทำอาชีพใหม่หรืองานเสริมสามารถตอบโจทย์การให้เวลาแก่ครอบครัว โดยเฉพาะแก่ลูกวัยเด็ก-วัยรุ่น ได้มากขึ้น

สิ่งสำคัญในการปรับตัวเข้าหากัน