วิธีเพิ่มความสุขให้ครอบครัว ปี 2019

วิธีเพิ่มความสุขให้ครอบครัว ปี 2019

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกาย ที่นำไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง ซึ่งปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต และทำให้บุตรหลานที่เติบโตอย่างขาดความอบอุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดด้วย

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมวิธีเพิ่มความสุขให้แก่ครอบครัวมาฝากกัน เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

1. การพูดคุยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความรู้สึกว่าทุกคนล้วนมีความสำคัญในฐานะเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ได้รับความเอาใจใส่อยู่เสมอ การแสดงความรักด้วยการกอดกันระหว่างพ่อแม่ลูก ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเป็นประจำด้วย

2. การทำกิจกรรมร่วมดี ๆ ร่วมกันเช่น การออกกำลังกายที่สวนสาธารณะการทำกิจรรมจิตอาสา การทำบุญ การท่องเที่ยวต่างจังหวัด ฯลฯ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประสบการณ์ความสนุกสนานร่วมกัน ทั้งยังได้แสดงออกและช่วยเหลือพึ่งพากัน ทำให้เกิดความประทับใจที่ดีต่อกันยาวนาน

3. การใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตน้อยลง เมื่ออยู่รวมกันพร้อมหน้ากันหลายคน ควรจะให้เวลากับการทำกิจกรรมนอกเหนือจากหน้าจอ เช่น การช่วยกันทำอาหารมื้อพิเศษ การทำความสะอาดบ้านและสวน การอาบน้ำสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่นที่ดี ทั้งนี้ในระหว่างการทำงานต่าง ๆ พ่อและแม่ควรแทรกข้อคิดที่น่าสนใจให้ลูกได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย

4. การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การเลือกสถานที่และที่พักสำหรับการพักผ่อนต่างจังหวัด การเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้าน นอกจากนี้ การให้ลูกเด็กและวัยรุ่นได้เลือกแนวทางการแต่งกายและงานอดิเรกที่ตนเองชื่นชอบก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นการฝึกให้ตัดสินใจและรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกเอง และยังทำให้ลูกมีความสุขและสนุกกับการคิดและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นด้วย

5. การแบ่งปันเรื่องราวระหว่างวัน เช่น เรื่องในที่เรียนหรือที่ทำงาน สถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง ฯลฯ การบอกเล่าทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และทำให้เพิ่มความผูกพันกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ โดยเฉพาะหากเป็นการพูดคุยในระหว่างการรับประทานอาหาร ก็จะทำให้ บรรยากาศเป็นที่สนุกสนานยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า วิธีเพิ่มความสุขในครอบครัวเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน การใช้เวลากับหน้าจอมือถือน้อยลง ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกผูกพันและมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน

รวบรวมวิธีเพิ่มความสุขให้แก่ครอบครัว