วิธีดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ให้สดใส แข็งแรง

การดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะหากมีคนหลายช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ ก็ต้องยิ่งให้ความสนใจรายละเอียดในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เราจะมาดูกันว่า มีสิ่งใดบ้างที่จะทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและทางใจที่สดชื่นเบิกบานอยู่เสมอ

วิธีดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ให้สดใส

การออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายจะทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้อารมณ์แจ่มใส ทำให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรง ป้องกันการป่วยเป็นโรคได้หลายชนิด เช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที จะช่วยให้มีความสดชื่นและสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์

กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขได้แนะนำให้คนไทยทุกคนรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เป็นประจำ โดยไม่ควรรับประทานกลุ่มแป้งและไขมันมากเกินไป เพื่อป้องกันโรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูงและความดันสูง และการกินผักผลไม้อย่างสม่ำเสมอ ยังช่วยป้องกันอาการท้องผูก ลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ได้ด้วย

จึงต้องเลือกวัตถุดิบที่หลากหลายมาประกอบอาหาร และใช้การนึ่ง การอบ แทนการทอดก็จะช่วยให้ทุกคนได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับร่างกาย

การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ

สำหรับเด็กเล็กจะต้องการการนอนหลับ 10-12 ชั่วโมงต่อวัน เมื่ออายุมากขึ้นในวัยผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง และสำหรับคนชราจะนอนเพียง 4-5 ชั่วโมง เท่านั้น เราจึงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพการนอนหลับ โดยจัดสิ่งแวดล้อมให้หลับได้อย่างสนิท (ไม่มีเสียงดัง มืดสนิท) และไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนอย่างน้อย 3 – 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้หลับยาก

พูดคุยใส่ใจซึ่งกันและกัน

เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าครอบครัวเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาก็จะไม่กลัวที่จะปรึกษา โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการหาทางออกด้วยยาเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์ การพนัน ฯลฯ หากรู้สึกว่าในครอบครัวขาดความอบอุ่น

ทั้งนี้ ควรชวนกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม เช่น ทำกิจกรรมอาสาสมัครค่ายอาสาฯ หรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น

จะเห็นได้ว่าความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพจิตของทุกคนในครอบครัว จะเกิดได้ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เราจึงต้องใส่ใจตั้งแต่การกิน การนอนหลับ และการปรึกษากันพูดคุยกันได้อย่างเปิดอก หากทำได้อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้สมาชิกทุกคนมีความสุข สุขภาพกายและใจดี ทั้งยังป้องกันปัญหาครอบครัวและป้องกันความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกันในระยะยาวได้ด้วย

สุขภาพของทุกคนในครอบครัว ให้สดใส แข็งแรง