สิ่งที่ต้องวางแผนก่อนการแต่งงานมีครอบครัว

วางแผนก่อนการสร้างชีวิตครอบครัวร่วมกัน

ก่อนการแต่งงานมีครอบครัว จำเป็นที่ทุกคู่รักต้องมีการวางแผนความพร้อมด้านต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่นและลดข้อขัดแย้งบาดหมางระหว่างกันในอนาคต ทั้งด้านการเงิน การแบ่งความรับผิดชอบ ตลอดจนการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังเกษียณ

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมสิ่งที่คู่รักควรทราบและวางแผนก่อนการสร้างชีวิตครอบครัวร่วมกัน ดังนี้

1. การเปิดเผยต่อกันถึงเรื่องหนี้สินและสภาพคล่องทางการเงิน

เป็นไปได้ว่าก่อนการแต่งงานทั้งสองฝ่าย อาจมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอยู่ ซึ่งการได้เปิดอกคุยกันตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยกันระดมความคิด ลดปัญหาภาวะหนี้สินร่วมกัน ทั้งยังทำให้เกิดไอเดียสร้างช่องทางหารายได้จากงานพิเศษเพิ่มเติม เพื่อยุติปัญหาหนี้สินของทั้งสองฝ่ายโดยเร็ว

2. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ครอบครัวยุคใหม่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างก็ทำงานนอกบ้าน การทำข้อตกลงแบ่งหน้าที่ในการทำงานบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคุยกันแต่เนิ่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดภายในและบริเวณบ้าน การซักรีดผ้า การทำอาหาร ฯลฯ รวมถึงการวางแผนกรณีที่มีบุตรว่าจะปรับเปลี่ยนหรือแบ่งหน้าที่กันใหม่อย่างไรจึงจะลงตัวที่สุดด้วย

3. การทำบัญชีเงินส่วนกลางของบ้าน

นอกจากบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่แต่ละคนควรจะต้องทำเป็นส่วนตัวแล้ว ยังต้องมีเงินสำรองกันไว้เป็นเงินส่วนกลางของบ้านสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วย เช่น เมื่อมีความเจ็บป่วย บ้านชำรุดต้องซ่อมแซม ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ โดยควรจะมีสำรองไว้ในบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถกันเงินสำรองอีกก้อน สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนบุตร หรือเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกันทั้งครอบครัวด้วยสิ่งที่ต้องวางแผนก่อนการแต่งงานมีครอบครัว

4. การทำประกันความเสี่ยงต่าง ๆ

ในปัจจุบันมีประเภทของการประกันหลากหลายที่คู่รักสามารถเลือกตามความเหมาะสมให้เข้ากับสถานภาพครอบครัว ซึ่งการทำประกันมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ เนื่องจากสามารถลดความกังวลใจในภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดฝันได้ นอกจากนี้ การทำประกันบางประเภทยังมีการมอบเงินชดเชยให้กรณีที่ต้องหยุดงาน พิการหรือเสียชีวิตด้วย

5. การวางแผนชีวิตวัยเกษียณ

นอกจากเงินฝากธนาคารแล้ว ควรเริ่มลงทุนเพื่อเน้นผลประโยชน์ในระยะยาว เช่น LTF RMF ซึ่งจะเป็นวิธีที่ทำให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูง และความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับการสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณได้

นอกจากการมีความรักความเข้าใจเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่แล้ว การร่วมกันวางแผนชีวิตครอบครัวอย่างรอบคอบ ทั้งด้านการเงิน การแบ่งหน้าที่ การประกันความเสี่ยง ฯลฯ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความราบรื่นและความมั่นคงในชีวิตคู่ที่ไม่ควรมองข้าม