เทคนิคที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น

แบ่งแยกเวลาทำงานกับเวลาที่อยู่กับครอบครัว

การมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นจะทำให้มีพลังใจและความสุขในการใช้ชีวิตทุกวัน ซึ่งจะส่งผลให้พ่อแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น และเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่นก็จะมีสุขภาพจิตที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัย พร้อมต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม

ทั้งนี้ การสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ต้องมาจากพ่อแม่ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาและการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เราจึงได้รวมเทคนิคที่น่าสนใจมาฝากกัน เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้สำหรับการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้มากขึ้น ดังนี้

1. แบ่งแยกเวลาทำงานกับเวลาที่อยู่กับครอบครัว

ในแต่ละสัปดาห์ ควรกำหนดเวลาให้ครอบครัวอย่างน้อย 1 วัน เช่น วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ที่พ่อแม่จะอยู่พร้อมหน้าในการให้เวลาแก่ลูก โดยไม่จำเป็นต้องพาออกไปเที่ยวนอกบ้านเสมอไป อาจเป็นการทำงานบ้านร่วมกัน การดูแลต้นไม้ เล่นกับสัตว์เลี้ยง ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างกันมากขึ้น

ทั้งนี้ ควรปิดโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารช่องทางต่าง ๆ เพื่อไม่ต้องกังวลกับการแก้ปัญหาของที่ทำงาน ควรมอบหมายงานล่วงหน้า หรือให้อำนาจการตัดสินใจไว้กับลูกน้องที่ใกล้ชิด

2. ไม่นำความเครียดกลับไปที่บ้าน

ในปัจจุบัน ผู้คนจะมีความเครียดสูงทั้งจากสภาพการจราจรที่ติดขัดทุกวัน การกดดันจากลักษณะงานที่ทำ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เกิดความเครียดสะสม และทำให้หงุดหงิดง่าย นักจิตวิทยาแนะนำว่าควรใช้เทคนิคบริหารความเครียดด้วยการฟังเพลงที่ชอบระหว่างการเดินทางกลับบ้าน การฝึกสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย ฯลฯ เพราะจะช่วยให้ปล่อยวางความเครียดได้มากขึ้น ส่งผลให้เมื่ออยู่ในบ้านก็จะไม่เครียดเรื่องการทำงาน ทำให้บรรยากาศในบ้านมีความสุขมากขึ้น

3. ให้เด็ก ๆ เลือกสถานที่ทำกิจกรรมนอกบ้าน

การเรียนรู้นอกบ้านเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับบุตรหลาน การที่พ่อแม่ให้เด็ก ๆ ได้เป็นผู้เลือกเองว่าอยากไปเที่ยวที่ใด ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ฯลฯ จะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนานมากขึ้น ทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะความกล้าคิดกล้าแสดงออก และเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น

4. การวางแผนก่อนเวลานอน

การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการงานและครอบครัว ควรจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างเสมอ ทำให้บริหารเวลาของวันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ถูกตีกรอบด้วยเวลาที่จำกัด เพราะได้วางแผนทำสิ่งต่าง ๆ ไว้อย่างดีแล้ว

จะเห็นได้ว่าครอบครัวจะมีความอบอุ่นได้นั้น ก็ต้องอาศัยความตั้งใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องอาศัยการวางแผนและการร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุข ซึ่งเทคนิคที่กล่าวมายังทำให้ชีวิตการทำงานประสบความสำเร็จได้ดีควบคู่กันไปด้วย

เทคนิคที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น