พื้นฐาน 5 ข้อ ที่ครอบครัวต้องมีเพื่ออนาคตลูกน้อย

พื้นฐาน 5 ข้อ ที่ครอบครัวต้องมีเพื่ออนาคตลูกน้อย

สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่กลับมีความสำคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวคือพื้นฐานของการหล่อหลอมและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตคน ๆ หนึ่งให้พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเต็มรูปแบบ

ฉะนั้น การที่คนหนึ่งคนจะดีหรือร้าย ย่อมเกิดจากการปลูกฝังและการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวเป็นสำคัญเป็นอันดับแรก ส่วนอันดับที่สองก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจของแต่ละคนที่จะฝักใฝ่ทางบวกหรือทางลบนั่นเอง แต่อย่างน้อยการที่จะพัฒนาอนาคตของเด็กคนหนึ่งก่อนเข้าสู่สังคมได้ ครอบครัวทุกครอบครัวก็จำเป็นต้องมีพื้นฐาน 5 ข้อ ดังนี้

พื้นฐานที่ครอบครัวต้องมี

แบบอย่างที่ดี

พฤติกรรมและการกระทำของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลบุตรคือ แบบอย่างแรกที่เด็กมักจะจดจำและนำไปกระทำตาม หากพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับลูกทั้งความคิดและการกระทำ เชื่อได้เลยว่าอนาคตของลูกที่เติบโตไปในวันข้างหน้าย่อมมีแบบอย่างของพ่อและแม่ติดตัวไปด้วยอย่างแน่นอน

ความรักความเอาใจใส่

ความรักคือ พื้นฐานของการหล่อหลอมเด็กหนึ่งคนให้โตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพต่อสังคม เมื่อเด็กได้รับความรักความดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวแล้ว เขาก็จะรู้จักแบ่งปันความรักความเอาใจใส่แบบที่ได้รับมา ให้กับคนอื่นในสังคม ที่สำคัญความรักที่เขาได้รับจะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ อย่างน้อยก็ยังมีคนในครอบครัวที่รักเขาอยู่เสมอนั่นเอง

การอบรมสั่งสอน

เด็กก็เปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอวันพ่อแม่แต่งแต้มสีต่าง ๆ ลงบนผ้าก่อนใช้งานจริง หากพ่อแม่แต่งแต้มสีบริสุทธิ์ก็เหมือนกับการขัดเกลาจิตใจของเขาให้คิดและทำแต่สิ่งที่ดี แต่ถ้าเมื่อใดที่พ่อแม่แต่งแต้มสีหม่นหมองให้เขา ก็เหมือนกำลังหยิบยื่นจิตใจที่มีปัญหาให้แก่เขา การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนให้ดีตั้งแต่วัยเด็กจึงสำคัญมาก ตามสุภาษิตว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

การให้อภัยเมื่อทำผิด

กว่าจะเลี้ยงเด็กหนึ่งคนให้โตเข้าสู่สังคมได้อย่างเต็มรูปแบบบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการเรียนรู้ในชีวิตที่มีทั้งถูกและผิด การอภัยซึ่งกันและกันจะกลายเป็นด่านแรกที่ลดปัญหาภายในครอบครัว หากไม่มีใครยอมใคร รับรองได้เลยว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องเกิดรอยร้าวอย่างแน่นอน

การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน

ปัญหาที่พ่อแม่มักเจอเมื่อลูกสุดที่รักเริ่มโตขึ้นและมีความคิดเป็นของตัวเอง การเลี้ยงลูกคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งพ่อแม่และลูก อย่ายึดติดกับความคิดของพ่อแม่เป็นหลักที่ตั้งเท่านั้น เพราะลูกรักเขาก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเอง ทางออกที่ดีที่สุดคือ การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

ปัจจุบัน ปัญหาครอบครัวถือเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของประเทศที่ต้องได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อใดที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวได้ ก็อย่าได้หวังเลยว่าปัญหาอื่น ๆ ในสังคมจะแก้ไขได้ ถ้าครอบครัวมีพื้นฐานที่ดี ก็จะสร้างคนที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างสงบสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้

พื้นฐานที่ครอบครัวต้องมี