การบริหารเงินสำหรับคนมีครอบครัว

การบริหารเงินสำหรับคนมีครอบครัว

การบริหารเงินที่ดีสำหรับคนมีครอบครัว จะช่วยให้ครอบครัวมีวินัยในการใช้จ่าย ลดปัญหาหนี้สิน ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวดีขึ้น ที่สำคัญ คือทำให้บรรยากาศใน ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ไม่มีความเครียดจากปัญหาทางการเงิน

กูรูด้านการเงินแนะนำว่า ผู้ที่อยากบริหารเงินให้ครอบครัวมีความสุข จะต้องรู้หลักการดังต่อไปนี้

1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ทุกครอบครัวควรร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายในการออมเงิน เช่น ต้องเก็บเดือนละ 10,000 บาท เพื่อการศึกษาของลูก เก็บเงินเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือปลูกบ้านใหม่ เพื่อรองรับครอบครัวใหญ่ขึ้น เดือนละ 20,000 บาท เป็นต้น รวมถึงต้องเก็บเงินสำหรับตัวเอง เพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบาย ซึ่งแต่ละคนจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการในอนาคต

2. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายในบ้าน

การทำบัญชีจะเป็นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เห็นสถานการณ์ทางการเงินเป็นประจำ อย่าลืมที่จะบันทึกจำนวนทรัพย์สินและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงหนี้สินที่คุณจะต้องทำการชำระตามกำหนดต่าง ๆ เพื่อที่จะวางแผนการปลดหนี้สินให้ได้โดยเร็ว ทำให้ลดปริมาณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือธนาคารได้ จะทำให้มีเงินออมในครอบครัวมากขึ้นและลดความเครียดได้อย่างมาก

3. มีแผนสำรองทางการเงิน

การมีแหล่งเก็บเงินออมและลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ จะลงความเสี่ยงที่จะสูญเงินต้น ทั้งทำให้ดอกผลงอกเงยขึ้นได้ทั้งในระยะสั้นและยาว การลงทุนในกองทุนรวมหรือการซื้อพันธบัตร เป็นเทคนิคพื้นฐานที่คนมีครอบครัวควรทำ เพราะมีความเสี่ยงน้อยและมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินธนาคารอย่างแน่นอน นอกจากนี้ การทำประกันสุขภาพแบบกึ่งออม ก็จะยิ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ได้ทั้งเงินสำรองให้แก่ครอบครัวและหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น มีความเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ก็จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและการขาดงานอีกด้วย

4. ลดหย่อนภาษี

ควรศึกษาช่องทางในการลดหย่อนภาษีสำหรับคนมีครอบครัว จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการบริจาคเงินกับองค์กรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า การซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การซื้อกองทุนบางประเภท เช่น LTF RMF ยังช่วยลดภาษีที่ต้องชำระได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ควรที่จะศึกษาระเบียบและรายละเอียดกับข้อกำหนดของกรมสรรพากรให้ชัดเจนควบคู่กันผู้ที่อยากบริหารเงินให้ครอบครัวมีความสุข

จะเห็นได้ว่า การบริหารเงินสำหรับคนมีครอบครัวที่กล่าวมา สามารถนำไปเป็นหลักใช้ได้กับชีวิตของทุกคน ขอเพียงมีเป้าหมายในการเก็บออม ศึกษารายละเอียดการลงทุนหรือประกันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต เลือกแบบที่เข้ากับครอบครัว ก็เชื่อว่าจะช่วยให้วางแผนบริหารการเงินได้อย่างดียิ่งขึ้นแน่นอน