คุณธรรมที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข

คุณธรรมที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข

สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกสังคม คู่ชายหญิงที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและสร้างรากฐานให้แก่ลูกได้เป็นอย่างดี จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

คุณธรรมที่ควรมีในครอบครัว

1. ความซื่อสัตย์

การซื่อสัตย์หรือการมีสัจจะต่อกันเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่มีปัญหาการนอกใจให้แก่คนอื่น ซึ่งเราจะเห็นข่าวในโทรทัศน์ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งและทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวอยู่เนือง ๆ อันเนื่องจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุคคลในที่ทำงาน หรือแม้แต่ในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, LINE เป็นต้น ดังนั้น คุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นและมั่นคง

2. หักห้ามอารมณ์

การหักห้ามอารมณ์โกรธ หงุดหงิด น้อยใจ ที่จะทำให้เกิดการพูดจาแรงใส่กัน หรือเกิดการใช้กำลังกันในครอบครัวเมื่อมีความไม่ถูกใจกัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีความเครียดสูง ก็ต้องยับยั้งชั่งใจเพื่อให้มีสติและคิดว่าต้องทำอะไรต่อไปเช่น การหันมาพูดจาปรึกษากันดี ๆ โดยไม่ใช้อารมณ์ หรือหากจะตักเตือนอะไรกัน ก็ต้องรอให้อีกฝ่ายใจเย็นลงก่อน เพื่อให้การพูดคุยราบรื่น การรู้จักหักห้ามอารมณ์ จึงจะทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวมีความอบอุ่นยิ่งขึ้นได้

3. ความอดทน

เมื่อคนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ก็ย่อมมีเรื่องที่ไม่ถูกใจกันได้เป็นธรรมดา ในช่วงของการเป็นคู่รักก็จะเรียนรู้นิสัยได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่ออยู่ร่วมกันนาน ๆ หลังแต่งงาน ต่างฝ่ายต่างแสดงอุปนิสัยพื้นฐานและปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมามากขึ้นเรื่อย ๆ การมีขันติจึงสำคัญ คือความอดทนต่อสิ่งที่เป็นตัวตนของคนรัก และจะต้องพยายามทำความเข้าใจกันให้มาก เพื่อให้ไม่เกิดความรำคาญหรือความเบื่อหน่ายที่จะทำไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง ดังที่เห็นได้ว่าบางคู่แต่งงานกันมา 20-30 ปีแล้วก็เกิดการหย่าร้างหรือมีครอบครัวใหม่ในภายหลัง

4. การเสียสละความสุขส่วนตัว

เมื่อแต่งงานอยู่ร่วมกัน จะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันหน้าที่ ยอมเหน็ดเหนื่อยในการดูแลลูกร่วมกัน เช่น ฝ่ายหญิงหลังตั้งครรภ์ก็ต้องคอยดูแลให้นมลูก ฝ่ายชายแม้จะไม่ได้เป็นผู้ให้นมลูกแต่ก็สามารถช่วยตื่นขึ้นมาช่วยอุ้มลูก เปลี่ยนผ้าอ้อม ชงนม หรือพูดคุยปลอบโยนให้กำลังใจแก่ฝ่ายหญิง ก็แสดงถึงน้ำใจที่มีต่อกัน

จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและอบอุ่น ไม่ใช่การต้องมีเงินทองมากมาย แต่ต้องมาจากการมีคุณธรรมที่สำคัญดังที่กล่าวไปแล้วด้วย เราหวังว่าบทความนี้จะให้ประโยชน์แก่ทุกท่าน เพื่อสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คุณธรรมที่ควรมีในครอบครัว