5 วิธีเสริมกำลังใจสร้างครอบครัวให้อบอุ่น

ครอบครัวอบอุ่น

ครอบครัว คือสถาบันพื้นฐานในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติ คุณสมบัติสำคัญที่ครอบครัวจำเป็นต้องปลูกฝังให้แก่บุตรหลาน เพื่อการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ ซึ่งพ่อแม่คือผู้วางรากฐานและคอยประคับประคองให้สมาชิกครอบครัวเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ด้วยความรักและความอบอุ่น ซึ่ง 5 วิธีเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมีดังนี้

  1. บ้านคือ วิมานของเรา…ช่วยกันทำให้บ้านกลายเป็นวิมาน ด้วยความรักและความเข้าใจ แบ่งปันและให้อภัยซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้คนในครอบครัวมีความสุขเมื่ออยู่บ้าน และที่สำคัญพ่อแม่ต้องไม่ลำเอียงในการให้ความรักและเอาใจใส่ลูก หากเป็นไปได้ ต้องไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น เพราะมันเป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็ก ๆ
  2. การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยเฉพาะมื้อเย็น หรือช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ทุกคนจะได้มีเวลาพูดคุย ทำอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการแล้ว สมาชิกครอบครัวยังได้รับความอบอุ่นและความเข้าใจซึ่งกันและด้วย
  3. แบ่งเวลาจากโลกโซเชียลมาทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน โดยสร้างวินัยในการใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นเวลาและหากิจกรรมทำสวน หรือทำความสะอาดบ้าน ฯลฯ ให้ลูกได้ใกล้ชิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากพ่อแม่ เพราะการเสพติดโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปจะทำลายสุขภาพสายตาและระบบการทำงานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งยังทำให้อาจก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์แปรปรวนในเยาวชนได้
  4. การออกกำลังกายร่วมกัน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เคารพและเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีความรักและเอื้ออาทรต่อกัน ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย เช่น การขี่จักรยาน เล่นโยคะ วิ่ง เดินและเต้นแอโรบิก ซึ่งจะเกิดประโยชน์หลายอย่าง คือได้ทั้ง สุขภาวะที่ดี ควบคู่กับการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน
  5. บอกรักกันทุกวัน จงอย่าเก็บคำพูดดี ๆ ไว้ใช้กับคนอื่น แต่นำมาใช้กับคนในครอบครัวให้เป็นนิสัย การพูดดี คิดดี และทำดี เป็นคุณสมบัติของผู้เจริญแล้ว ดังนั้นลูก ๆ ก็จะได้รับความรัก กำลังใจ และสิ่งดี ๆ ผ่านคำพูดชมเชยและให้กำลังใจจากพ่อแม่

นอกเหนือจากนี้คือ ฝึกให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของตนเอง เช่น พ่อแม่ มีหน้าที่เลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูก, ลูก มีหน้าที่ตั้งใจเรียน เคารพเชื่อฟัง และกตัญญูต่อพ่อแม่, สามี ควรทะนุถนอมเอาใจใส่เลี้ยงดูและซื่อสัตย์ต่อภรรยา, ภรรยาก็ต้องอ่อนน้อม ไว้ใจ และซื่อสัตย์ต่อสามี การที่ทุกคนในครอบครัวช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ประคับประคอง และเสริมสร้างกำลังใจ มอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอ ความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าเกินกว่าเงินทองจะหาซื้อได้