ครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องทำอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ

เชื่อว่าหลายคนต่างมีครอบครัวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ตาม ซึ่งการเป็นครอบครัวที่ดีสามารถทำให้เป็นไปได้จากการกระทำของเราเองเริ่มจากพ่อและแม่ก่อนเลย ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็นและเข้าใจในการกระทำต่างๆได้อย่างชัดเจน การอบรมสั่งสอนลูกของเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ดุ ตี อย่างเดียว สมัยนี้ไม่มีใครตีลูกกันแล้ว แต่จะใช้วิธีที่ว่า ดัดนิสัย หรือด้วยคำพูดที่ทำให้สำนึกผิด มีหลายรูปแบบในการที่จะทำให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบ เช่น

1.เริ่มทำก่อนเลยให้ลูกได้เห็นว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นอย่างไร การกระทำเป็นการสอนได้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะดีกว่าการที่ไปพูด ไปว่าให้เด็กทำแบบนี้ แบบนั้น พ่อและแม่ควรเป็นตัวอย่างให้ดีเสียก่อน ก่อนจะไปสอนให้ลูกนั้นเป็นคนดี เพื่อจะได้เป็นผู้นำที่ดีให้กับครอบครัวต่อไปอีกในภายภาคหน้า

2.การตามใจคนในครอบครัว การตามใจในที่นี้คือ การที่คนในครอบครัวอยากจะทำอะไรก็ได้ ที่บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ก็ยังไม่ห้ามกัน ยังปล่อยให้ทำต่อไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด และควรห้ามไว้หรือขัดการกระทำแบบนั้น หรืออยากได้ของสวยหรูราคาเกินตัวขแงคนในครอบครัวแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยสำหรับครอบครัวที่ดี จะทำให้เกิดหนี้สิน และปัญหาอื่นๆ ตามมา จนทำให้ครอบครัวมีการทะเลาะ มีปากมีเสียงกันได้เลย

3.กิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวหนึ่งได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุด กิจกรรมอะไรก็ได้ ฝที่ต้องทำร้วมกันจะถือว่าเป็นการใกล้ชิดของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น บางครอบครัวต้องออกไปทำงานแต่เช้ากว่าจะกลับถึงบ้านก็มือค่ำคำ จึงทำให้ไม่มีเวลาให้กันเลยในครอบครัว การห่างเหินไม่ใช่เรื่องดีสำหรับครอบครัวไม่ว่าจะครอบครัวใหญ่กรือเล็กก็จะมีผลเสียเช่นกัน ดังนั้นแนะนำให้กาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันงห้มากที่สุด

ครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องทำอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ