ครอบครัวคนรุ่นใหม่ทะเลาะกันเรื่องอะไรมากที่สุด

ครอบครัวคนยุคใหม่ มักมีปัญหาด้านใดบ้าง

ปัญหาครอบครัวยุคใหม่มีอยู่หลายอย่างที่มากกว่าสมัยก่อน เพราะความแข่งขันทางเศรษฐกิจ การงาน การเงิน ตลอดจนความก้าวหน้าของระบบสื่อสารที่ทำให้คนติดสื่อโซเชียลและได้รู้จักเพื่อนใหม่ อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้

ครอบครัวคนยุคใหม่ มักมีปัญหาด้านใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง

1. ด้านการเงิน

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีตัวเลขพบการเป็นหนี้ในครัวเรือนสูงขึ้น ทั้งจากการเป็นหนี้ กยศ. เพื่อการศึกษา หนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ หากไม่บริหารจัดการให้ดีก่อนแต่งงานสร้างครอบครัว ก็จะเกิดภาระหนี้รุงรังมากมายตามมา และหากเจอปัญหาการเลิกจ้างงานของบริษัทที่มีตัวเลขมากขึ้นทุกวันนี้ ก็เท่ากับขาดแหล่งรายได้มาใช้หนี้ด้วย ปัญหาหนี้สินจึงถือเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นของครอบครัวยุคนี้

2. การนอกใจ

เนื่องจากคนเราติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับ 5G ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศจึงทำให้เกิดการรู้จักเพื่อนใหม่ที่อาจนำไปสู่การมีปัญหาความสัมพันธ์ชู้สาว เป็นมือที่สามในครอบครัวคนแต่งงานแล้ว ทำให้เกิดปัญหาหย่าร้างมากขึ้น การป้องกันคือ การมีจิตใจแน่วแน่ที่จะซื่อสัตย์ต่อคู่ครองและคำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา จะทำให้ป้องกันปัญหาครอบครัวแตกแยกจากเรื่องมือที่สามได้

3. ความสนใจที่แท้จริงไม่ตรงกัน

ในช่วงแรกของการคบหา มักจะไม่ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ทำให้การเรียนรู้นิสัยต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามความจริงเท่าที่ควร และเมื่อหลายคู่แต่งงานกันหลังจากคบกันไม่นาน ก็จะทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันมากขึ้น เมื่อต่างฝ่ายได้รู้ว่าที่จริงแล้วไลฟ์สไตล์หรือความต้องการของชีวิตไม่ตรงกัน จึงทำให้ต้องแยกย้ายกันไป แม้ในระยะแรกต่างคิดว่า ความรักที่มีจะทำให้ปรับตัวเข้าหากันได้ แต่สุดท้ายความเป็นตัวเองภายในจะเป็นตัวส่งผลที่ทำให้ต่างฝ่ายต้องอึดอัดใจและเลิกราในที่สุด

4. ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์

รสนิยมทางเพศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่กระทบต่อการคงอยู่ของสถานภาพสมรส หลายคู่มีรสนิยมที่ไม่ตรงกัน ทำให้หลังแต่งงานต่างไม่พอใจ จนต้องไปหาทางออกที่ทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอน และตามมาด้วยปัญหาครอบครัว เช่น การหึงหวง การมีค่าใช้จ่ายในการเที่ยวเพิ่มขึ้น ฯลฯ ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิตคู่และปัญหาทางเพศพร้อมให้คำปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ หากคู่ของคุณเริ่มมีปัญหานี้ ต้องไม่รีรอที่จะใช้บริการให้คำปรึกษาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลาย

จะเห็นได้ว่า ปัญหาของครอบครัวคนรุ่นใหม่มีหลายประเด็นที่ทุกคนต้องใส่ใจ เพราะอาจเกิดกับครอบครัวใดก็ได้ การคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและความเสี่ยง ทำการป้องกันตั้งแต่ต้น ด้วยการศึกษาดูใจอย่างละเอียดและพูดคุยสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันมากที่สุดก่อนแต่งงาน จึงสำคัญและไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

ครอบครัวคนรุ่นใหม่ทะเลาะกันเรื่องอะไรมากที่สุด