กิจกรรม ช่วยสร้างความสุขให้กับครอบครัวมากกว่าเดิม

กิจกรรม ช่วยสร้างความสุขให้กับครอบครัวมากกว่าเดิม

ปัจจุบันในเรื่องความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา พี่ ป้า น้า อา เป็นต้น จะมีแนวโน้มจะลดลงเพราะอยู่ด้วยกันนานจนเกิดความเคยชินและยังมีสื่อสังคมโซเชียลมีเดียจากโทรศัพท์มือถือเข้ามาทำให้เห็นคนไกลตัวดีกว่าคนใกล้ตัว จนละเลยว่าวันไหนที่พวกเขาเหล่านั้นจะจากเราไปเมื่อไหร่

ด้วยเหตุนี้ เราเลยมากล่าวเกี่ยวกับการ สร้างความสุข กระชับความสัมพันธ์ภายในสมาชิกครอบครัว โดยปกติแล้วจะมี 5 แบบที่แสดงความรักระหว่างกัน แบบแรก การพูดด้วยการชม การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แบบที่ 2 การสัมผัสด้วยการกอด จับมือ แบบที่ 3 การให้สิ่งของ แบบที่ 4 การให้เวลาคุณภาพสัก 5 ถึง 10 นาที และแบบที่ 5 การลงมือทำอะไรบางอย่างหรือการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งแบบที่ 5 นี้ เป็นอีกแบบหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้แบบอื่น ๆ ซึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้าง มาดูกัน

5 กิจกรรม สร้างความสุขให้ครอบครัว

กิจกรรมที่ 1 ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกระชับมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ก็เป็นการเก็บความทรงจำดี ๆ หรือประสบการณ์ที่คุณไม่เคยลืมกับคนที่พาไปเที่ยวด้วย เพราะว่าขณะที่ได้ท่องเที่ยวจะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การเจอวัฒนธรรมใหม่ในจังหวัดหรือต่างประเทศร่วมกัน หรืออื่น ๆ

กิจกรรมที่ 2 กีฬา

หากสมาชิกในครอบครัวทำงานหนัก ไม่มีเวลาจนลืมรักษาสุขภาพ การชวนเล่นกีฬาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี อาจจะเป็นกีฬาเป็นทีม เช่น วอลเลย์บอล แบดมินตัน เป็นต้น ถือว่าเป็นการบ่งบอกให้หันกลับมาดูแลสุขภาพเพื่อช่วยสมองปลอดโปร่งและให้มีความสุข นอกจากนี้เป็นการทดแทนคำว่ารักให้กับคนในครอบครัวได้ดีเพราะสื่อถึงความใส่ใจ

กิจกรรมที่ 3 อ่านหนังสือ

เมื่อสมาชิกในครอบครัวหรือคุณที่ได้อ่านหนังสือ อาจจะเป็นแนวที่ให้สาระ บันเทิง ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ช่วยฝึกฝนทักษะในด้านการวิเคราะห์มาปรับใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันเนื้อหาในหนังสือกับบุคคลในครอบครัวอย่างสนุกสนาน ถือว่าเป็นการใช้เวลาอย่างคุณค่าในการสร้างความสัมพันธ์และความอบอุ่นในบ้านอย่างดีเยี่ยม

กิจกรรมที่ 4 จิตอาสาหรือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยกัน

กิจกรรมที่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีหลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือให้กับคนตาบอด ปลูกต้นไม้ ทำบุญอาหารให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ เป็นต้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

จาก 4 กิจกรรมข้างต้น ก่อนที่จะเชิญชวนสมาชิกในครอบครัว จะต้องสังเกตก่อนว่าพวกเขาชอบกิจกรรมเหมือนกันหรือไม่เนื่องจากบางกิจกรรมทุกคนมีความชอบหรือไม่ชอบที่แตกต่างกันเพราะถ้าได้ชวนทำกิจกรรมที่ไม่ชอบอาจนำไปสู่ความเบื่อหน่ายซึ่งจะทำให้เป็นผลเสียมากกว่าผลดี หมายความว่า จากที่ต้องการเพิ่มความสุขระหว่างสมาชิกคนในครอบครัวกลับกลายเป็นความทุกข์ก็ได้

5 กิจกรรม สร้างความสุขให้ครอบครัว