การเลือกคบเพื่อน เลือกเพื่อนถูกชีวิตก็ดี พ่อแม่ไม่เดือดร้อน

การเลือกคบเพื่อน เลือกเพื่อนถูกชีวิตก็ดี พ่อแม่ไม่เดือดร้อน

การมีเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวัยรุ่นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ถ้าวัยรุ่นคนไหนไม่มีเพื่อนก็คงอยู่ได้แต่อาจจะลำบากหรือคงมีความรู้สึกว้าเหว่ ถึงแม้ว่าจะมีคนรอบตัวมากมาย ก็กลับรู้สึกกลายเป็นคนโดดเดี่ยวได้ การเลือกเพื่อนร่วมเดินทางเส้นทางชีวิตทั้งตอนรุ่งและร่วง หมายความว่า ถ้าเป็นช่วงกำลังรุ่ง เพื่อนก็จะมีการแสดงความยินดี แต่ตอนที่อยู่ในช่วงชีวิตร่วงก็จะประคองให้ลุกขึ้นมา ความสัมพันธ์กับเพื่อนในลักษณะนี้จะนำมาซึ่งโอกาสเปรียบเสมือนกับ Hydrogen ที่เมื่ออยู่เดี่ยว ๆ ก็จะเป็น Hydrogen และ Oxygen ที่เมื่ออยู่เดี่ยว ๆ ก็จะเป็น Oxygen เป็นการบ่งบอกว่าหากไม่ได้ยุ่งกับใครเลยหรือไม่มีเพื่อนก็จะเป็นการตัดรอนโอกาสตัวเอง ซึ่งจะทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้ามาทำปฏิกิริยา Hydrogen + Oxygen = H2O ก็กลายเป็นน้ำใสสะอาดที่สามารถดื่มได้

เพื่อนที่นำสิริมงคล

เคล็ดลับนี้ดูง่าย ๆ ว่าเพื่อนเป็นคนคิดดี พูดดีและทำดีเป็นปกติหรือไม่ แม้ในโลกความเป็นจริงก็อาจจะหาเพื่อนที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้ลำบาก แต่อย่างน้อยจะต้องไม่เลือกเพื่อนที่เกเรหรือเหลวไหล เนื่องจากคบไปก็ไม่มีประโยชน์หรือพาไปเสียคน การเลือกคบคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงตัวเราเองได้เลยว่าจะก้าวไปในทางใด ส่วนการเลือกเพื่อนทางโซเชียลให้สังเกตว่ามีการโพสต์ข้อมูลดี ๆ หรือไม่ หากพบว่าเป็นสิ่งดี ๆ พูดจาดี ถือว่าเป็นเพื่อนที่นำสิริมงคลในชีวิต ในทางตรงข้าม หากเลือกคบเพื่อนที่โพสต์แต่เรื่องไม่ดี พูดจาหยาบคาย เพียงแค่ดูแบบไม่ต้องคุยอะไรก็ทำให้จิตใจแย่ไปแล้ว แบบนี้ก็ควรหลีกให้ห่าง ๆ

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันหรือมีน้ำใจต่อกัน เช่น มีขนมอร่อยแบ่งกันรับประทาน การเสริมกำลังใจด้วยการพูดจาไม่บั่นทอนกำลังใจหรือไม่ดูถูกกัน เพราะถ้าเลือกเพื่อนที่ไม่ระวังคำพูด ไม่ถนอมน้ำใจหรือดูถูกเพียงคำเดียว ถึงแม้ว่าคบกันมา 5 – 10 ปี มิตรภาพก็อาจจะแตกสลายได้ นอกจากนี้ แนะนำให้เลือกเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจ มีอะไรสามารถพูดได้ทุกเรื่องและพร้อมรับฟังอย่างจริงใจ เพื่อช่วยกันให้พ้นจากความทุกข์หรือแก้ปัญหาได้

หากวัยรุ่นทุกคนต้องการเพื่อนแท้ตามเคล็ดลับดังกล่าวข้างต้น ก็ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างดีเช่นเดียวกัน เช่น ช่วยป้องกันเมื่อเพื่อนมีความประมาท ช่วยแก้ปัญหาจากหนักเป็นเบาหรือเป็นที่พึ่งในยามมีภัยโดยไม่ทิ้งกัน ไม่ใช่ในยามทุกข์ยากลำบาก ก็ทำเป็นไม่รู้จักหรือตัวใครตัวมัน หากใครได้พบมิตรแท้เพื่อนดีแล้ว ก็ขอให้รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ยาวนาน เพราะจะดีทั้งต่อตัวคุณเองและเพื่อนที่ดีคนนั้น